FAQ

Alleen werknemers kunnen aan het fietsstimuleringsplan deelnemen. Bedrijven kunnen bepaalde groepen werknemers, bijvoorbeeld werknemers met een jaarcontract, uitsluiten. Uitgangspunt is dat de fiets wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. 15 km is hierbij de fiscale grens. Bij een langere afstand kan men volstaan met een zogenaamde fietsverklaring.
fiets